AFPALINGSPLAN EN GRENSBEPALING


Afpalingsplan en grensbepaling

Wat?

Het vastleggen van de scheidingslijn tussen twee aanpalende eigendommen is omschreven als de grensbepaling. De afpaling is te omschrijven als het op het terrein zichtbaar aanbrengen van de scheidingslijn tussen de twee aanpalende eigendommen na de grensbepaling. De vastgelegde scheidingslijn wordt door de aanpalende eigenaars op tegensprekelijke wijze erkend of kan vastgelegd worden door de rechter. Na het vast leggen van de scheidingslijn zal de landmeter-expert overgaan tot het afpalen van de scheidingslijn op het terrein doormiddel van betonnen grenspaal, feno-paal, betonijzer, enz. … Na het uitvoering van het voorgaande zal de landmeter-expert overgaan tot het opmaken van een afpalingsplan.

Bijkomende informatie of een vrijblijvende offerte.

Wanneer?

U kunt overgaan tot grensbepaling voor:

 • Bepaling van de scheidingslijn tussen twee aanpalende eigendommen;
 • Bepaling van de scheidingslijn bij onzekerheid over de ligging ervan;
 • Bepaling van de scheidingslijn ingeval een meningsverschil over de ligging ervan;
 • Bepaling van de ligging van de rooilijn;
 • Het plaatsen van afsluitingen, hagen, enz.;
 • ….
Hoe?
 • Opzoeken van de eigendom titels van de betrokken eigendommen.
 • Opzoeken van de eventuele bestaande opmetingsplannen.
 • Opmeting van het terrein.
 • Verwerking van de opmeting en controleren met de gevonden opmetingsplannen.
 • Grensbepaling, afpalen en opmaken van het afpalingsplan.

Bijkomende informatie of een vrijblijvende offerte.

Artikels uit het Burgerlijk Wetboek:

Artikel 544

Eigendom is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of met de verordeningen.

Artikel 646

Ieder eigenaar kan zijn nabuur verplichten tot het afpalen van hun aan elkaar grenzende eigendommen. De afpaling geschiedt op gemene kosten.

Artikel 647

Ieder eigenaar mag zijn erf afsluiten, behoudens de in artikel 682 gestelde uitzondering.

Artikel 682

 1. De eigenaar wiens erf ingesloten ligt omdat dit geen voldoende toegang heeft tot de openbare weg en deze toegang niet kan inrichten zonder overdreven onkosten of ongemakken, kan, voor het normale gebruik van zijn eigendom naar de bestemming ervan, een uitweg vorderen over de erven van zijn naburen, tegen betaling van een vergoeding in verhouding tot de schade die hij mocht veroorzaken.
 2. De vordering tot toewijzing van een uitweg is onverjaarbaar.
 3. Bij stilzitten van de eigenaar kan de gebruiker van het erf dat zich bevindt in de toestand beschreven in 1, onder dezelfde voorwaarden een uitweg vorderen, mits hij de eigenaar in de zaak roept.