OPMETINGEN


Opmetingen

Wenst u de bestaande toestand in kaart te brengen, dan dient u een opmeting van de eigendom en/of gebouwen te laten uitvoeren door een landmeter-expert. Na de uitvoering van het terreinwerk zal de landmeter-expert overgaan tot het opmaken van een opmetingsplan met weergave van de gevraagde elementen. Het opmetingsplan kan zowel in digitale vorm (PDF, DWG, DXF of Pythagoras) als via een afdruk bezorgd worden aan de opdrachtgever.

Voor het opmaken van een opmetingsplan zal er steeds onderzoek worden gevoerd naar de ligging van de scheidingslijnen.

Opmetingsplannen kunnen opgemaakt worden voor:

  • Opmaken van een verdelings- of splitsingsplan;
  • Opmeting voor het opmaken van een afpalingsplan;
  • Opmaken van een Proces Verbaal van afpaling;
  • Bepaling van volumes, grondverzet;
  • Hoogtemeting van het terrein voor opmaak van een 3D-model;
  • Opmeting voor aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning, attest;
  • Opmeting voor het in kaart brengen van de bestaande gebouwen incl. bijhorende gevelaanzichten;
  • Bepaling van de muuroppervlakten bij opmaak van de muurovername;
  • Opmeting ten aanzien van de aanvraag van een sloopvergunning, terreinaanleg werken, kapvergunning enz.

Bijkomende informatie of een vrijblijvende offerte.