PLAATSBESCHRIJVING


Plaatsbeschrijving

Wanneer?

Door het opmaken van een plaatsbeschrijving krijgt u een gedetailleerde beschrijving van de bestaande toestand op een vastgesteld tijdstip. Na afloop van de werken of bij het beëindigen van de huurovereenkomst zal opnieuw een plaatbeschrijving worden uitgevoerd. Zodoende kan de eventuele opgelopen schade worden bepaald. De vastgestelde schade dient in overleg vergoed of hersteld te worden naar de oorspronkelijk toestand.

Bijkomende informatie of een vrijblijvende offerte.

Geldigheid?
  • Tijdens het plaats bezoek dienen de betrokken partijen of hun vertegenwoordigers aanwezig te zijn. De aanwezigheid van de betrokken partijen is niet noodzakelijk indien er een mandaat is gegeven aan de landmeter-expert.
  • De betrokken partijen dienen de plaatsbeschrijving persoonlijk te dateren en te ondertekenen.
  • De plaatsbeschrijving dient gedetailleerd te zijn.
  • Indien het een plaatsbeschrijving betreft ten aanzien van verhuring dient de plaatsbeschrijving bij voorkeur mee geregistreerd te worden.
Tarieven?

Het tarief voor de opmaak van een plaatsbeschrijving wordt bepaald aan de hand van het aantal aanwezige ruimte in het te beschrijven pand. Om u een idee te kunnen geven, geef ik graag volgende richtprijzen mee:

Standaard woning met maximaal 4 slaapkamers: € 275,00 excl. BTW

Appartement met een maximale oppervlakte van 100m²: € 200,00 excl. BTW

Plaatsbeschrijving bij aanvang der werken: prijs op aanvraag

Plaatsbeschrijving van speciale projecten: prijs op aanvraag

Plaatsbeschrijving bij huur

Hebt u een handelspand, een woning of een appartement dat u wenst te verhuren, vergeet dan zeker niet de opmaak van de wettelijk verplichte plaatsbeschrijving bij aanvang van huur. Het opmaken van de plaatsbeschrijving dient te gebeuren voordat het betrokken pand in gebruik wordt genomen door de huurder. De plaatsbeschrijving bevat een nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de bestaande toestand van het goed incl. de aanwezige toestellen, scheuren, barsten, enz.…. De plaatsbeschrijving omvat niet alleen een tekstuele omschrijving maar is eveneens voorzien van een uitgebreide fotoreportage.

Om eventuele schade vast te stellen dient er eveneens bij het beëindigen van de huurovereenkomst een plaatbeschrijving opgemaakt te worden.

Bijkomende informatie of een vrijblijvende offerte.

Plaatsbeschrijving bij aanvang der werken

Hebt u een bouwproject of bouwplannen of plannen om uw huidige woning te renoveren of uit te breiden maak dan eerste een gedetailleerde plaatsbeschrijving op van de aanpalende panden en/of van het openbaar domein om later discussie te vermijden. Door de opmaak van en gedetailleerde plaatsbeschrijving voor aanvang van de werken kunt u latere discussie vermijden aangaande de eventuele opgelopen schade, eveneens aan het openbaar domein.

De plaatsbeschrijving dient uitgevoerd te worden voor aanvang van de werken. Indien gewenst door de betrokken partijen kunnen eveneens tussentijdse plaatsbeschrijvingen worden opgemaakt. Op het einde van de werken is het noodzakelijk om opnieuw een plaatsbeschrijving te laten opmaken om de eventuele opgelopen schade te kunnen vaststellen.

Bijkomende informatie of een vrijblijvende offerte.