VERKAVELEN


Verkavelen

Verkavelen heeft als doel het creëren van afzonderlijk bouwgronden. Het verkavelen van percelen kan omschreven worden als het opdelen van een perceel, een deel van een perceel of het opdelen van meerdere percelen met als doel verschillende kavels te creëren met welbepaalde stedenbouwkundige voorschriften.

Het college van Burgemeester en Schepenen (CBS) heeft de bevoegdheid voor het afleveren van een verkavelingsvergunning. Eveneens kan het CBS bepaalde voorwaarden opleggen aan de verkavelingsvergunning evenals het vastleggen van de stedenbouwkundige voorschriften. Het CBS zal tijdens de lopende procedure van de verkavelingsvergunning de nodige adviezen inwinnen en eventueel een openbaar onderzoek uitvoeren. Na het doorlopen van de noodzakelijke procedures en binnen de vooropgestelde termijnen zal het CBS een beslissing nemen aangaande de verkavelingsaanvraag.

Vooraleer een verkavelingsaanvraag kan ingediend worden bij de betrokken gemeenten dienen de noodzakelijke formulieren en plannen, opgelegd door de wetgever, opgemaakt te worden door de Landmeter-Expert.

Voor de opmaak van het verkavelingsaanvraag dossier zal de landmeter-expert volgende taken op zich nemen:

 • Opzoeken van de eigendom titels;
 • Opzoeken van de eventuele bestaande landmetersplannen;
 • Opmeten van het te verkavelen perceel en opmaken van een opmetingsplan;
 • Overleg plegen met de verschillende instanties;
 • Opmaken van de nodige formulieren en plannen voor het aanvraagdossier.

Sinds 23 februari 2017 dienen in sommige gemeente de verkavelingsaanvragen te gebeuren via de aanvraag van een omgevingsvergunning. Vanaf 01 juni 2017 is de nieuwe regelgeving van toepassing voor alle gemeente in Vlaanderen. Voor meer informatie www.omgevingsloket.be 

Bijkomende informatie of een vrijblijvende offerte.

Verkavelingswijziging

Het wijzigen van een verkavelingsvergunning houdt in dat men de stedenbouwkundige voorschriften of de inplanting van het gebouw of het aantal kavels in een bestaande goedgekeurde  en niet-vervallen verkaveling wenst te wijzigen.

De samenstelling van het dossier is door de wetgever vastgelegd en dient overgemaakt te worden aan het college van Burgemeester en Schepenen (CBS). Het CBS zal het dossier behandelen en een beslissing nemen binnen de vastgelegde termijn.

De landmeter-expert is de persoon om het dossier samen te stellen en neemt volgende taken op zich:

 • Nagaan van de geldigheid van de verkavelingsvergunning;
 • Opvragen van de verkavelingsvergunning;
 • Opzoeken van de eigendom titels;
 • Opmeten van het betreffende eigendom;
 • Overleg plegen met de betrokken instanties;
 • Opmaken van de benodigde formulieren en plannen.

Sinds 23 februari 2017 dienen in sommige gemeente de aanvraag tot wijziging van een verkavelingsvergunning te gebeuren via de aanvraag van een omgevingsvergunning. Vanaf 01 juni 2017 is de nieuwe regelgeving van toepassing voor alle gemeente in Vlaanderen. Voor meer informatie www.omgevingsloket.be 

Bijkomende informatie of een vrijblijvende offerte.